تخصیص کارت معیشتی خرید کالا ویژه رانندگان فعال حوزه حمل ونقل شهری

تخصیص کارت معیشتی خرید کالا ویژه رانندگان فعال حوزه حمل ونقل شهری


تخصیص کارت معیشتی خرید کالا ویژه رانندگان فعال حوزه حمل ونقل شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری ندوشن؛ پیرو نامه 40358 مورخ 98/6/23 معاونت محترم عمرانی استانداری یزد با موضوع ارائه کارت معیشتی خرید کالا به رانندگان فعال حوزه حمل ونقل شهری به شهرداریهای استان ، به استحضار رانندگان و همشهریان عزیز می رساند که جهت دریافت کارت و بهره مندی از این طرح ،کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام  به سامانه  www.IRTUSAN.ir  مراجعه فرمایند .