آغاز عملیات محوطه سازی و ساخت بازارچه پارک جنگلی

آغاز عملیات محوطه سازی و ساخت بازارچه پارک جنگلی


آغاز عملیات محوطه سازی و ساخت بازارچه پارک جنگلی

عملیات زیر سازی محوطه ، پارکینگ و ساخت بازارچه پارک جنگلی آغاز شد.