منشور اخلاقی کارکنان شهرداری ندوشن

  1. کارکنان شهرداری ندوشن ؛ با ایمان و اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امور خود قرار می دهند.
  2. کارکنان شهرداری ندوشن ؛ بر این باورند که شهروندان ، متولیان واقعی شهر هستند، از این رو حضور آنان را در شهرداری مُغتنم می شمارند.
  3. کارکنان شهرداری ندوشن؛ با رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی، مسئولیت پذیری و با رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شهرداری می باشند.
  4. کارکنان شهرداری ندوشن ؛ باور دارند که عزت، احترام و تکریم مراجعان از مهم ترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات متقابل می نمایند.
  5. کارکنان شهرداری ندوشن؛ انجام امور شهروندان را در کوتاه ترین زمان ممکن ، ضروری دانسته و کوشش خواهد نمود تا از اتلاف وقت آنان در شهرداری جلوگیری کند.
  6. کارکنان شهرداری ندوشن ؛ مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار آنان قرار دهند.
  7. کارکنان شهرداری ندوشن؛ خود راموظّف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هر گونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.
  8. کارکنان شهرداری ندوشن ؛ بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان میزان جلب رضایت آنان است ، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت، به تلاش مُجدانه و صادقانه در شهرداری ندوشن می پردازند.
  9. کارکنان شهرداری ندوشن؛ استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادات شهرواندان در کلیه مصادیق امور شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم ، از آن به عنوان زمیه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداری استفاده می نمایند.