اماکن عمومی شهر ندوشن به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ضدعفونی شد

ضدعفونی کردن اماکن عمومی و ادارات شهر ندوشن

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ندوشن؛ عملیات ضدعفونی اماکن عمومی شهر شامل بانک ها ، مغازه ها ،مساجد ،پارک ها ،نانواییها و ... توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری  انجام شد.

این برنامه  برای دومین بار انجام شد که البته در روزهای آینده نیز تکرار خواهد شد.