سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

صبح روز جمعه ۱۳ دی ماه ۹۸، خبری حیرت انگیز دنیا را تکان داد و سرشک غم و اندوه از چشم هر ایرانی و آزاده‌ای در دنیا جاری شد.

سردار حاج قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد ترور شد و به شهادت رسید... همین جمله کافی بود تا در و دیوار شهرها رنگ ماتم بگیرد و دل همه ایران یک پارچه درد شود. هیچکس باور نمی‌کرد، سرداری که ریشه مقاومت در جهان اسلام را محکم کرد و داعش را از پای درآورد، رفته باشد، تمام دنیا انگشت حسرت به دهان گرفته بود حسرت از رفتن سردار دلیری که اول معلم اخلاق بود و بعد مرد روزهای سخت در میدان.

چقدر آن روزها دلها داغ داشت و چه بغض های سنگینی که می شکست و چه مادرانی که مادرانه برای فرزند ایران مرثیه گفتند و بر سر و سینه زدند و چه پدرانی که به استقبال مدافع اسلام رفتند و در مسیرش گل ریختند و تا بهشت بدرقه اش کردند؛ و حالا یک سال از روز واقعه می گذرد و مردم ایران رشادت‌های این سردار دلیر ایرانی را بازخوانی می‌کنند، همه مردم ایران این روزها از سختی‌هایی می‌گویند که سردار دل‌ها به جان خرید تا تک تک آنان در آسایش باشند.

 

روحش شاد و یاد و نامش گرامی باد.