ثبت نام کارت هوشمند راننده و ناوگان وانت بار

به آگاهی همشهریان ،مالکان و رانندگان محترم ناوگان وانت بار می رساند ، به منظور تسهیل در ثبت نام کارت هوشمند رانندگان و ناوگان وانت بار به صورت اینترنتی و غیر حضوری می توانند به آدرس اینترنتی WWW.SMARTCARD.RMTO.IR (پرتال سامانه کارت هوشمند ، خدمات غیر حضوری)  مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.