تخصیص کارت معیشتی خرید کالا ویژه رانندگان فعال حوزه حمل ونقل شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری ندوشن؛ پیرو نامه 40358 مورخ 98/6/23 معاونت محترم عمرانی استانداری یزد با موضوع ارائه کارت معیشتی خرید کالا به رانندگان فعال حوزه حمل ونقل شهری به شهرداریهای استان ، به استحضار رانندگان و همشهریان عزیز می رساند که جهت دریافت کارت و بهره مندی از این طرح ،کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام  به سامانه  www.IRTUSAN.ir  مراجعه فرمایند .