برگزاری اردوی یک روزه معمرین در اردوگاه بنستان ندوشن

 
مؤسسه فرهنگی-اجتماعی اندیشه روشن با همکاری شهرداری ندوشن در نظر دارد جهت شادابی و نشاط اجتماعی معمرین و سالمندان - آقایان - بخش ندوشن(ندوشن، سورک، هفتهر، صدرآباد، علویه، نیوک) اردوی یک روزه ای را در اردوگاه بنستان ندوشن برگزار نماید. لذا از متولدین سال ۱۳۲۷ به پایین دعوت بعمل می آید جهت برنامه ریزی بهتر، تا روز یکشنبه مورخ ۲۰/۰۵/۹۸ فرم مورد نظر را تکمیل و اعلام آمادگی نمایند.
لطفاً جهت تهیه فرم ثبت نام به مغازه آقای علیرضا فلاح مراجعه نمایید.
تاریخ حرکت : صبح پنجشنبه 98/5/31
ساعت حرکت: ۷:۳۰ صبح
مکان حرکت: شهرداری ندوشن