آماده سازی مسیر کمربندی شهر ندوشن

با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس و جلوگیری از ورود افراد غیر بومی به شهر ندوشن و تردد ساکنین روستاهای صدراباد، خود ، نصرآباد و ... از مسیر ندوشن به مقصد های میبد ، یزد ،عقدا و ... وبالعکس ، شهرداری ندوشن با تلاش واحد عمران و ماشین آلات  مسیر کمربندی غربی شهر را جهت تردد افراد یاد شده آماده  کرده است .

کمربندی یاد شده از ابتدای جاده ندوشن-هفتهر درکنار مسیر لوله آب آشامیدنی آغاز و تا پُلِ جنب شرکت نشاسته ندوشن _ یا از مسیر بالعکس _ ادامه دارد .

لازم به ذکر است که این مسیر به صورت جاده خاکی می باشد .