نرم افزار چشم شهروند (سامانه 137)

نرم افزار 137 یک نرم افزار تلفن همراه با پشتیبانی اندروید می باشد که جهت مشارکت مردم در گزارشات مشکلات شهری ندوشن و تعامل با شهروندان طراحی شده است. گزارش مشکل از طریق تلفن به مرکز 137 معمولا با مشکلات و محدودیتهای مختلف مواجه است لذا بستر موبایل با لحاظ امکانات مختلفی که دارد بسیار مناسب این کار می باشد.
شهروندان میتوانند از طریق این نرم افزار مشکلات و پیشنهادات در رابطه با شهر و شهروندان را به صورت چند رسانه ای ( متن٫ تصویر٫ فیلم  و با مشخص کردن نقطه جغرافیایی بر روی نقشه ندوشن ) به مرکز 137 ارسال نمایند. و همچنین می توانند پیامهای خود را پیگیری مجدد نمایند و از طریق همان سامانه پاسخ مناسب از مرکز 137 دریافت نمایند.
در ضمن در برنامه های آتی ، ارتقا این نرم افزار امکان دادن امتیاز به شهروندان و اعمال سیاستهای تشویقی نیز موجود خواهد شد.
 
شهروندان عزیز می توانند جهت استفاده از این سامانه ، توسط تلفن همراه خود با ورود به پورتال اینترنتی شهرداری ندوشن  به آدرس www.nodooshan.ir در صفحه اصلی این پورتال و کلیک بر روی میز خدمت (سامانه 137) نسبت به دانلود برنامه اقدام نمایند.