منتخب انتخابات شورای اسلامی شهر ندوشن

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ندوشن؛ با توجه به شمارش آرا مأخوذه، اسامی پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر ندوشن مشخص شد.در این انتخابات که برای 5 کرسی رقابت انجام گرفت، به ترتیب افراد ذیل حائز اکثریت آرا شدند.

آقای مهدی جعفری ندوشن با 618 رأی ، عباسعلی عسکری ندوشن با 604 رأی ، خانم شایسته عربی ندوشن با 552 نفر ، محمد (حسین) عسکری ندوشن با 542 رأی و محمد حسن جعفری ندوشن با 524 رأی به عنوان پنج عضو اصلی شورای اسلامی شهر ندوشن انتخاب شدند.

اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شهر ندوشن نیز سرکار خانم آزاده جعفری ندوشن با456 رأی  و آقای حسین جعفری ندوشن با 453 رأی هستند.