قبل از خرید زمین و مسکن قوانین شهرداری را بدانیم و تا گیر نیفتیم

 
گلایه شهروندان از جریمه‌های شهرداری ناشی از ناآگاهی ها است.
 
شهروندان می بایست قبل از خرید زمین و مسکن چه دارای سند و چه قولنامه ای، با مراجعه به شهرداری ها از نوع کاربری، متراڗ دقیق زمین و نوع تفکیکی اطلاع پیدا کنند تا در ادامه کار دچار مشکلات بعدی نشوند.
 
شهروندان بدون اطلاع اقدام به خرید زمین‌ از زمین داران می‌کنند و بعد مجبورند جریمه هایی نظیر تفکیک غیرقانونی و نوع کاربری بجای آنکه از زمین داران دریافت شود از فردی دریافت می‌شود که زمین یا خانه را خریداری کرده است.