بازدید شهردار از ایستگاه های غربالگری کرونا ویروس شهرندوشن

به گزارش روابط عمومی شهرداری ندوشن : روز گذشته سید هادی موسوی شهردار شهر ندوشن به همراه سید رضا موسوی رئیس شورای شهر وسید رضا موسوی بخشدار ندوشن از مراکز غربالگری ورودیهای شهر ندوشن _تفت و میبد_ بازدید  کردند . در این بازدید ضمن تشکر و قدردانی از نیروهای شرکت کننده در این طرح مردمی و خودجوش از مشکلات و نکته نظرات نیروهای حاضر در مورد قرنطینه شهر و ایستگاه های غربالگری مستمع گردیدند.  

ایستگاههای غربالگری شهر ندوشن پس از اعلام شیوع کرونا ویروس در استان یزد ؛ به همت والای جوانان شهر و با کمک و تجهیزات شهرداری و دیگر ادارات شهر در ورودیهای شهر ندوشن برپا گردیده است.