اجرای عملیات کف سازی و بهسازی بافت قدیم

در راستای صیانت از حقوق شهروندان عملیات اجرایی کف سازی و بهسازی بافت قدیم شهر ندوشن (محله قلعه) توسط شرکت نیک سازه موزائیک از محل اعتبارات داخلی شهرداری ندوشن آغاز گردید.

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ندوشن ؛ در راستای صیانت از حقوق شهروندان عملیات اجرایی کف سازی و بهسازی بافت قدیم شهر ندوشن (محله قلعه) توسط شرکت نیک سازه موزائیک از محل اعتبارات داخلی شهرداری ندوشن آغاز گردید. حجم این پروژه  حدود 3000 متر مربع و مصالح آن شامل سنگ ورقه ای و ملات ماسه و سیمان می باشد .

این پروژه با هدف احیای محلات بافت قدیم و مناسب سازی برای شهروندان اجرا می شود.