کمک رسانی به افراد و خودروهای گرفتار در سیلاب

با توجه به بارندگی شدید دیروز عصر و در پی آن جاری شدن سیلاب ؛ تعدادی از همشهریان که گرفتار سیلاب شده بودند توسط ماشین آلات راهسازی این شهرداری از سیلاب عبور داده شدند.

این کمک رسانی تا پاسی  از شب ادامه داشت