میلاد حضرت فاطمه معصومه (علیها سلام)

میلاد بانوی مهر و وفا ، مظهر جود و سخا و نور دیده حضرت رضا (ع) ، حضرت فاطمه مصومه (علیها سلام) ، روز دختر و آغاز دهه کرامت مبارک باد.