تسهیلات شاغلین حوزه حمل و نقل آسیب دیده از کرونا

با عنایت به ابلاغیه شیوه نامه پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و به منظور رفع برخی مشکلات مربوط به پرداخت تسهیلات به شاغلین حوزه حمل و نقل، مقتضی است رانندگانی که در قالب شرکت های تعاونی فعالیت دارند و در قالب خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی بیمه می باشند جهت ثبت اطلاعات خود در سامانه کارا تا تاریخ 25/04/99 به شهرداری ندوشن مراجعه فرمایند.