ترکیب جدید اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر ندوشن مشخص شد

در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه ۲۸ آبان سال ۱۳۸۶، جلسه انتخابات دور جدید هیات رئیسه شورای اسلامی شهر ندوشن برای سال سوم فعالیت این شورا برگزار شد. 

در چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر ندوشن، سید رضا موسوی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

در این انتخابات همچنین ناصر بابایی به عنوان نائب رئیس، وحید جعفری به عنوان خزانه دار ، خانم منیژه جعفری به عنوان سخنگو و آقای حسین عابدینی به عنوان دبیر این شورا انتخاب شدند.