برپایی شب های سخنگویان وجدان ایران (شب سعدی)

دومین شب از سلسله شب های سخنگویان وجدان ایران به نام شب "سعدی" با همکاری موسسه اندیشه روشن و شهرداری ندوشن برگزار می گردد.
این برنامه که توسط اساتید شعر و ادب فارسی ؛ استاد دکتر الهام بخش و استاد عباس جعفری برگزار می گردد همراه با شعر خوانی ،شرح ابیات و اجرای موسیقی سنتی می باشد ،لذا از همه همشهریان عزیز و فرهنگ دوست دعوت به عمل می آید تا در این برنامه که پنج شنبه شب ۱۷ مردادماه ساعت ۲۱ در محل پارک سرچشمه ندوشن برگزار می شود شرکت فرمایند.
 
یاد آور می شود که اولین شب از سلسله شب های سخنگویان وجدان که به نام "حافظ" بود در تاریخ 98/5/3 در محل پارک سرچشمه برگزار گرید.