گزارش تصویری (راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شهر ندوشن)

گزارش تصویری (راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شهر ندوشن)