گزارش تصویری (به مناسبت سالگرد شهدای گمنام شهر ندوشن)

گزارش تصویری (به مناسبت سالگرد شهدای گمنام شهر ندوشن)