پنجمین مرحله ضد عفونی اماکن عمومی شهر ندوشن

پنجمین مرحله ضد عفونی اماکن عمومی شهر ندوشن


پنجمین مرحله ضد عفونی اماکن عمومی شهر ندوشن

پنجمین مرحله عملیات ضد عفونی و گند زدایی اماکن عمومی شهر ندوشن با تلاش نیروهای خدمات شهری این شهرداری صورت گرفت.