نرم افزار چشم شهروند (سامانه 137)

نرم افزار چشم شهروند (سامانه 137)


نرم افزار چشم شهروند (سامانه 137)

نرم افزار 137 یک نرم افزار تلفن همراه با پشتیبانی اندروید می باشد که جهت مشارکت مردم در گزارشات مشکلات شهری ندوشن و تعامل با شهروندان طراحی شده است. گزارش مشکل از طریق تلفن به مرکز 137 معمولا با مشکلات و محدودیتهای مختلف مواجه است لذا بستر موبایل با لحاظ امکانات مختلفی که دارد بسیار مناسب این کار می باشد.
شهروندان میتوانند از طریق این نرم افزار مشکلات و پیشنهادات در رابطه با شهر و شهروندان را به صورت چند رسانه ای ( متن٫ تصویر٫ فیلم  و با مشخص کردن نقطه جغرافیایی بر روی نقشه ندوشن ) به مرکز 137 ارسال نمایند. و همچنین می توانند پیامهای خود را پیگیری مجدد نمایند و از طریق همان سامانه پاسخ مناسب از مرکز 137 دریافت نمایند.
در ضمن در برنامه های آتی ، ارتقا این نرم افزار امکان دادن امتیاز به شهروندان و اعمال سیاستهای تشویقی نیز موجود خواهد شد.
 
شهروندان عزیز می توانند جهت استفاده از این سامانه ، توسط تلفن همراه خود با ورود به پورتال اینترنتی شهرداری ندوشن  به آدرس www.nodooshan.ir در صفحه اصلی این پورتال و کلیک بر روی میز خدمت (سامانه 137) نسبت به دانلود برنامه اقدام نمایند.