شهدای شهر ندوشن

شهدای شهر ندوشن


شهید حیدر علی نظری ندوشن

شهید دوران 8 سال دفاع مقدس /
مسئولیت ها و وظایف
نام پدر: حسن
تاریخ تولد: 1336/01/09
تاریخ شهادت: 1360/06/11
محل شهادت: قله های بازی دراز