بازدید شهردار از ایستگاه های غربالگری کرونا ویروس شهرندوشن

بازدید شهردار از ایستگاه های غربالگری کرونا ویروس شهرندوشن


بازدید شهردار از ایستگاه های غربالگری کرونا ویروس شهرندوشن

به گزارش روابط عمومی شهرداری ندوشن : روز گذشته سید هادی موسوی شهردار شهر ندوشن به همراه سید رضا موسوی رئیس شورای شهر وسید رضا موسوی بخشدار ندوشن از مراکز غربالگری ورودیهای شهر ندوشن _تفت و میبد_ بازدید  کردند . در این بازدید ضمن تشکر و قدردانی از نیروهای شرکت کننده در این طرح مردمی و خودجوش از مشکلات و نکته نظرات نیروهای حاضر در مورد قرنطینه شهر و ایستگاه های غربالگری مستمع گردیدند.  

ایستگاههای غربالگری شهر ندوشن پس از اعلام شیوع کرونا ویروس در استان یزد ؛ به همت والای جوانان شهر و با کمک و تجهیزات شهرداری و دیگر ادارات شهر در ورودیهای شهر ندوشن برپا گردیده است.