نمایشگر یک مطلب

 

معرفی مختصر ندوشن

ندوشن با وسعت ۳۹۹۵ کیلومتر مربع ودر فاصله تقریبا ۱۱۵ کیلومتری شمال غربِ مرکز استان یزد، جزء شهرستان میبد و بین طول جغرافیایی۳۳َ،۵۳ و عرض جغرافیایی۲َ ،۳۲ قرار گرفته، ارتفاع آن نسبت به سطح دریا ۱۹۴۳ متر می باشد. از شمال به شهرستان اردکان ، از شمال شرق به شهرستان میبد، از جنوب به شهرستان ابرکوه ، از شرق به دهستان کذاب وشهرستان تفت واز غرب به استان فارس محدود می شود .

جمعیت ندوشن براساس آخرین سرشماری با جمعیتی بالغ بر3000 نفر می باشد .

مساحت ندوشن حدود ۱۰ هزار کیلومتر است. ندوشن از سه طریق به مرکز استان راه دارد که فاصله آن تا مرکز استان از طریق شهرستانهای تفت ، میبد و اشکذر به ترتیب ۱۱۸ ، ۱۰۵ و۸۰ کیلومترمی باشد .

منطقه ندوشن شامل روستاهای صدرآباد ،هفتهر ، سورک ، علویه ونیوک است .

ندوشن به لحاظ جغرافیایی بین شهرهای تفت ، یزد ، اشکذر ، میبد ومرداب گاو خونی قرار دارد . جلگه ایست پست که ارتفاع آن در شمال بیش از جنوب است .