سید رضا موسوی ندوشن

رئیس شورای اسلامی شهر ندوشن /
مسئولیت ها و وظایف
ناصر بابایی ندوشن

نایب رئیس شورای اسلامی شهر ندوشن /
مسئولیت ها و وظایف
کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد
عضو سه دوره شورای اسلامی شهر ندوشن
حسین عابدینی ندوشن

دبیر شورای اسلامی شهر /
مسئولیت ها و وظایف
دبیر بازنشسته آموزش و پرورش
اولین شهردار شهر ندوشن به مدت ۱۰ سال
عضو شورای اسلامی شهر ندوشن - دوره چهارم
وحید جعفری ندوشن

خزانه دار /
مسئولیت ها و وظایف
دبیر آموزش و پرورش
دهدار (سابق) دهستان ندوشن
عضو سه دوره شورای شهر ندوشن
منیژه جعفری ندوشن

سخنگوی شورای اسلامی شهر /
مسئولیت ها و وظایف